Regimuri și informații pentru pacienți

Modificări în Protocolul Terapeutic în Hepatita Cronică și Ciroza Hepatica cu Virus B

 Se evită evaluarea invazivă a pacienților cu hepatită cronică HBV, astfel pentru inițierea terapiei și depunerea dosarului pentru tratamentul antiviral la pacienții cu hepatită cronică HBV nu mai este obligatorie efectuarea punctiei biopsii hepatice .

Ca urmare, evaluarea fibrozei hepatice se poate efectua și noninvaziv prin Fibroscan, Fibromax sau Fibroactitest

Protocolul prevede ca “În cazul în care se utilizează Fibroscan este necesară o valoare a fibrozei de cel putin 7 kPa.”

Siguranța pacientului

Sterilizarea aparaturii

La reprocesarea (sterilizarea) aparaturii de endoscopie si a accesoriilor (pense de biopsie, anse de polipectomie) sunt respectate protocoalele și substanțele recomandate de Organizația Mondială de Endoscopie digestivă și de producători.

Monitorizarea pacienților pe durata investigațiilor

Pentru siguranța pacienților acestia sunt monitorizați prin electrocardiograma, tensiune arterială și pulsoximetrie și saturația sângelui în oxigen .

Sedoanalgezia

Este în general sigură și fără efecte adverse (pacientul este examinat și evaluat înainte de anestezie de către medicul anestezist).

Durata de acțiune a acestui tip de sedoanalgezie este scurtă, administrarea medicație se face pe branulă, iar pacientul nu necesită asistarea respiratorie a pacientului prin intubare.

După manevrele care au necesitat sedare pacientul ramane în salonul de recuperare 30-60 de minute, după care își poate relua activitatea.


 

Vezi Regimurile