Noutăți

Gastroenterologia in peisajul medicinei moderne

Gastroenterologia, care reprezinta partea medicinei care se ocupa de tratarea si preventia afectiunilor tubului digestiv a urmat ultimii ani un trend ascendent de evolutie, cu aparitia pe de o parte a unor modalitati noi si spectaculoase de evaluare si investigare a pacientilor cum ar fi videocapsula (capsula endoscopica), colonoscopia virtuala (colonoscopia CT) si pe de alta parte cu posibilitatea din ce in ce mai reala de a efectua o medicina preventiva.

Astfel, in numeroase situaţii se pot aplica metode moderne de tratament endoscopic minim invaziv care sunt incomparabil mai uşor de acceptat şi suportat de catre pacient (evitandu-se astfel de multe opri interventiile chirurgicale), cum ar fi tehnici de hemostază endoscopică, de sclerozare a varicelor esofagiene, extractia pietrelor biliare de pe canalul coledoc, montari endoscopice de proteze pentru tumori obstructive esofagiene, gastrice sau recto-colonice, extracţii de corpi străini.

Actualmente exista posibilitatea asigurarii unei complianţe foarte bune a pacienţilor, cu rezultate sigure şi un preţ de cost redus al manevrelor.

In acest sens, pentru un confort crescut al pacientilor (conform celor mai recente protocoale) se asigura o sedoanalgezie prin administrarea de catre medicul anestezist a unui sedativ si analgezic usor pe cale venoasa, astfel incat durerea in timpul manevrei se reduce iar pacientul este relaxat. În cazul pacienţilor cu risc sporit avem echipamentul necesar pentru monitorizarea permanentă şi în timp real a traseului ECG, a funcţiilor vitale şi a oximetriei sanguine.

Modificari in Protocolul Terapeutic in Hepatita Cronica si Ciroza Hepatica cu Virus B

    • Se evita evaluarea invaziva a pacientilor cu hepatita cronica HBV, astfel pentru initierea terapiei si depunerea dosarului pentru tratamentul antiviral la pacientii cu hepatita cronica HBV nu mai este obligatorie efectuarea punctiei biopsii hepatice .
    • Ca urmare, evaluarea fibrozei hepatice se poate efectua si noninvaziv prin Fibroscan, Fibromax sau Fibroactitest
    • Protocolul prevede ca “In cazul in care se utilizeaza Fibroscan este necesara o valoare a fibrozei de cel putin 7 kPa.”